Etc

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta

รุ่น HX26001- HX26003 ประกอบด้วยไฟ LED SMD2835 ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 18W

ไฟใต้น้ำสระว่ายน้ำ Jesta

รุ่น HX33301 – HX33303 ประกอบด้วยไฟ LED SMD2835 ซึ่งมีกระแสไฟฟ้า 12V/DC และมีกำลังไฟฟ้า 24W

บันไดสแตนเลส ขึ้น-ลง สระ ชนิด 3 ขั้น ทรง Muro

 

บันไดสแตนเลส ขึ้น-ลง สระ ชนิด 3 ขั้น ทรง Standard แถบกันลื่นสีดำ

 

บันไดสแตนเลส ขึ้น-ลง สระ ชนิด 2 ขั้น ทรง Mix

 
error: Content is protected !!