Jet & Water Feature

หัวจ่ายน้ำระบบสปา

สำหรับระบบธาราบำบัด โดยเครื่องจะอัดอากาศผสมกับน้ำจ่ายมาเป็นแรงดันเพื่อนวดตัว
error: Content is protected !!