Pool Chemical

Pool Clear น้ำยากำจัดตะไคร่ สำหรับระบบคลอรีน

น้ำยาปรับสภาพน้ำ กำจัดตะไคร่ สำหรับสระระบบคลอรีน

Cloudy Clean น้ำยาแก้น้ำขุ่น

สามารถขจัดปัญหาน้ำขุ่นขาวได้รวดเร็ว ทำให้น้ำใน ภายใน 1-3 ชั่วโมง โดยไม่ทำให้ค่า pH ในน้ำเปลี่ยนแปลง

Algae Clear น้ำยากำจัดตะไคร่ สำหรับระบบเกลือ

สามารถทำความสะอาดได้รวดเร็วภายใน 1-3 ชั่วโมง โดยไม่ทำให้ค่า pH ในน้ำเปลี่ยนแปลง

pH Minus สารปรับสภาพน้ำลดความเป็นด่าง ขนาด 15 KGS

สารปรับลดค่า pH ในสระว่ายน้ำ เมื่อน้ำในสระว่ายน้ำมีค่าเป็นด่าง สามารถปรับค่า pH สระว่ายน้ำให้เป็นกลาง (7.2-7.6) ช่วยขจัดสาเหตุการเกิดตะไคร่น้ำ ลดปัญหาน้ำเขียวขุ่นในสระ

pH Plus สารปรับสภาพน้ำลดความเป็นกรด ขนาด 10 KGS

สารปรับลดค่า pH ในสระว่ายน้ำ เมื่อน้ำในสระว่ายน้ำมีค่าเป็นด่าง สามารถปรับค่า pH สระว่ายน้ำให้เป็นกลาง (7.2-7.6) ช่วยขจัดสาเหตุการเกิดตะไคร่น้ำ ลดปัญหาน้ำเขียวขุ่นในสระ

ชุดน้ำยาตรวจวัดค่า CL

น้ำยาตรวจวัดค่าคลอรีนและโปรมีนในสระว่ายน้ำ เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำส่วนตัวและสาธารณะ ควรตรวจวัดค่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือหลังทำความสะอาดทุกครั้ง

ชุดน้ำยาตรวจวัดค่า pH

น้ำยาตรวจวัดค่า pH ในสระว่ายน้ำ เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำส่วนตัวและสาธารณะ ควรตรวจวัดค่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือหลังทำความสะอาดทุกครั้ง
error: Content is protected !!