หัวดูดตะกอน ชนิดล้อ มีแปรงข้าง ขนาด 14" ของ SPC
อุปกรณ์ทำความสะอาด

หัวดูดตะกอน ชนิดมีล้อ มีแปรงด้านข้าง ขนาด 14"

ราคา 350 บาท

อุปกรณ์ทำความสะอาด