ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานขาย

รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • แนะนำสินค้าและบริการเกี่ยวกับสระว่ายน้ำให้กับลูกค้า ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
 • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี (เปิดรับทุกสาขา)
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งาน
 • มีใจรักงานขายและบริการ, มีความระเอียด รอบคอบ, มีความรับผิดชอบสูง
 • มีทักษะในการทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 
 • ขับรถยนต์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย
 • งานสัมนา ท่องเที่ยวบริษัทประจำปี
 • งานเลี้ยงปีใหม่บริษัทประจำปี