ระบบแปลงเกลือ

เครื่องแปลงเกลือ PROCELL

ผลิตประจุคลอรีนเข้าสู่น้ำโดยตรง สะดวก เเละปลอดภัยมากกว่าที่เคยมีมา (โมเดลเก่า)

เครื่องแปลงเกลือ PROCELL
รุ่น JASON

ผลิตประจุคลอรีนเข้าสู่น้ำโดยตรง สะดวก เเละปลอดภัยมากกว่าที่เคยมีมา

เครื่องแปลงเกลือ PROCELL
รุ่น APOLLO

ผลิตประจุคลอรีนเข้าสู่น้ำโดยตรง สะดวก เเละปลอดภัยมากกว่าที่เคยมีมา

เครื่องแปลงเกลือ EC Series

เครื่องแปลงเกลือ EC Series ขนาดเล็ก ใช้งานง่าย
* สินค้า Pre-order *

เครื่องแปลงเกลือ HAYWARD

เครื่องแปลงเกลือ HAYWARD รุ่น AquaRite

เครื่องแปลงเกลือ HAYWARD
รุ่น Saline C 6.0

เครื่องแปลงเกลือรุ่น Saline C 6.0 ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน NSF เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์

เครื่องแปลงเกลือ HAYWARD
รุ่น AquaRite Pro

เครื่องแปลงเกลือ HAYWARD รุ่น AquaRite Pro

กระบอกเซลล์ Hayward Turbo Cell

กระบอกเซลล์ Hayward Turbo Cell ใช้งานร่วมกับเครื่องแปลงเกลือ Hayward