เครื่องแปลงเกลือ HAYWARD
ระบบแปลงเกลือ

เครื่องแปลงเกลือ HAYWARD

รุ่น Saline C 6.0

ระบบแปลงเกลือ