Cloudy Clean
น้ำยาแก้น้ำขุ่น
เคมีภัณฑ์

Cloudy Clean

น้ำยาแก้น้ำขุ่น

ราคา 1,200 บาท

ราคาพิเศษ 1,000 บาท

เคมีภัณฑ์

Cloudy Clean

น้ำยาปรับสภาพน้ำ แก้ปัญหาน้ำขุ่นใสสระว่ายน้ำ

สามารถขจัดปัญหาน้ำขุ่นขาวได้รวดเร็ว ทำให้น้ำใส ภายใน 1-3 ชั่วโมง โดยไม่ทำให้ค่า pH ในน้ำเปลี่ยนแปลง

การใช้ประโยชน์

  • สำหรับสระว่ายน้ำทุกระบบ

  • สามารถขจัดปัญหาน้ำขุ่นขาวได้รวดเร็ว

  • สภาพน้ำขุ่นขาวมาก อัตราการใช้งาน 1 แกลอน ต่อ น้ำในสระ 50 คิว

  • สภาพน้ำขุ่นขาวปกติ หรือเพื่อป้องกันน้ำขุ่น อัตราการใช้งาน 1 แกลอน ต่อ น้ำในสระ 100 คิว

 

ขนาดบรรจุ  3.8 ลิตร

 

error: Content is protected !!