สลิปดูดตะกอน พร้อมฝาปิด
ระบบสปาและหัวจ่ายน้ำ

สลิปดูดตะกอน พร้อมฝาปิด

ระบบสปาและหัวจ่ายน้ำ