ปากกาวัดค่าน้ำ
อื่นๆ

ปากกาวัดค่าน้ำ 5in1

อื่นๆ

ปากกาวัดค่าน้ำ Digital Meter 

สามารถวัดได้ 5 ค่า 

1. TDS (ppm /) สารละลายที่เป็นของแข็งเจือปนในน้ำ

2. EC (US/CM,MS/CM) ค่าการนำไฟ

3. เกลือ (%) ความเค็ม

4. s.g (แรงโน้มถ่วงของน้ำทะเล) ความถ่วงจำเพาะ

5. อุณหภูมิ (° C / ° F)

 

error: Content is protected !!